Kunngjøringer og høringer

Informasjon

Her finner du oversikt over kommunens arbeid med ulike planer og når og hvordan du kan komme med innspill. 

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som blir berørt av et offentlig vedtak, skal ha muligheten til å uttale seg før det blir fattet et vedtak. Høring er prosessen der kommunen, eller en annen offentlig instans, ber om å få en skriftlig uttalelse til en konkret sak eller plan, før det blir fattet et vedtak.

Høring av navnesak

Statens kartverk har reist navnesak for ett stedsnavn i Åmot kommune. Saken er tatt opp for å få formalisert og avklart riktig skrivemåte for offentlig bruk. 

Høring - Kommunal planstrategi for Åmot kommune 2021-2023

Frist for innspill er 15. august 2022.

Offentlig høring av offisielle gate/veinavn i Åmot kommune 2020

Frist for høringssvar er satt til 09.09.2022.

Sivilforsvaret tester flyalarmene i Norge 8. juni

Onsdag 8. juni klokken 12.00 tester de varselet «Viktig melding – søk informasjon», i alle kommuner som har varslingsanlegg.

Varsel om oppstart av detaljregulering for Vingårdsveien 2

Innspill til oppstart av planarbeidet må sendes innen 15. Juni 2022.

Detaljreguleringsplan Rena militære flyplass Landsørkje – Offentlig ettersyn

Frist for merknader til planforslaget er 30. juni 2022 (frist forlenget fra 18. mai 2022 grunnet feil i dokument med navn K2002).

Vedtatt mindre endring av reguleringsplanen for Lilleholm hyttefelt

Frist for klage innen 3 uker etter kunngjøring.

Søk tilskudd til tiltak i beiteområder i Åmot kommune

Søknadsfrist er 1. april 2022.

Vedtatt reguleringsplan for Tjennstuåsen

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 har Åmot kommunestyre i møte den 23.02.2022 vedtatt detaljreguleringsplan for Tjennstuåsen (planID 20210200).

Vedtatt - mindre endring av reguleringsplan for Friområde Rena skole

Klagefrist innen 3 uker etter kunngjøringen.

Til toppen