Bading i Prestsjøen

På grunn av høy bakterieforekomst anbefaler ikke kommuneoverlegen bading i Prestsjøen.

Badevannskvalitet

Kunngjøringer og høringer

Informasjon

Her finner du oversikt over kommunens arbeid med ulike planer og når og hvordan du kan komme med innspill. 

Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som blir berørt av et offentlig vedtak, skal ha muligheten til å uttale seg før det blir fattet et vedtak. Høring er prosessen der kommunen, eller en annen offentlig instans, ber om å få en skriftlig uttalelse til en konkret sak eller plan, før det blir fattet et vedtak.

Vedtatt reguleringsplan for Rødsmoen øvingsområde

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 har Åmot kommunestyre i møte den 14.09.2022 vedtatt detaljreguleringsplan for Rødsmoen øvingsområde (planID= 20180100). 

Vedtatt reguleringsplan for Regionfelt Østlandet

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 har Åmot kommunestyre i møte den 14.09.2022 vedtatt detaljreguleringsplan for Regionfelt Østlandet (planID= 20160200). 

Høring på forskrift om kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem

Frist for tilbakemelding er 28. februar 2023.

Budsjett 2023 og økonomiplan 2024-2026 til offentlig ettersyn

Saksprotokoll, årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2024-2026 samt alle vedlegg til saken.

Høring på forslag til nedleggelse av kommunal barnehage

Høringsfristen settes til 10. november 2022. 

Vedtak i navnesak

Statens kartverk reiste navnesak for ett stedsnavn i Åmot kommune.

Varsel om oppstart av planarbeid for Osen 73-20

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles igangsetting av detaljreguleringsarbeid for Osen 73-20.

Behov for sentrumsnære boliger

Vi søker to større boliger med 4-5 soverom for bosetting av flyktning.

Vedtatt reguleringsplan for Enlia steinbrudd

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 har Åmot kommunestyre i møte den 15.06.2022 vedtatt detaljreguleringsplan for Enlia steinbrudd (planID 20200200). 

Høring av navnesak

Statens kartverk har reist navnesak for ett stedsnavn i Åmot kommune. Saken er tatt opp for å få formalisert og avklart riktig skrivemåte for offentlig bruk. 

Til toppen