Presiserende informasjon angående det offentlige drikkevannet i Åmot kommune

Alle kokepåbud både for Rena, Rena leir og Osen er opphevet.

Som de flest vet hadde vi kokepåbud på drikkevannet som kom fra Åmot kommune over noe uker. Alle kokepåbud er nå opphevet.

Vannet klores fortsatt. Det er imidlertid helt ufarlige å drikke vannet selv om man måtte kjenne klorsmak.

Kloringen vil pågå helt fram til vi har UV-stråling på plass. Når dette er på plass vil kommunen informere i relevante kanaler.
 

Til toppen