E. Coli påvist fra vannforsyning til Rena Leir

Det er i øyeblikket et utbrudd av oppkast/diaré i Rena Leir.

Dette har sannsynligvis sammenheng med at det i dag ble påvist E. Coli i en prøve fra vannforsyning til Rena Leir.

Det er utstedt kokepåbud for Rena Leir. Forsvaret håndterer og orienterer de som er rammet av kokepåbudet. 

Det er i øyeblikket ikke mistanke om at vannforsyningen til innbyggere i Rena er rammet av pågjeldende forurensning.

Til toppen