Utfordringer med gatelys

Gjelder områdene Åsbygdsveien, Kirkegata, Sjøgata, Baysveien og Sømoparkeringa.

Problemet skyldes kabelbrudd i bakken. Vi jobber med utbedring, feilsøking i enkelte kabelstrekk er tidkrevende, noe tid må påregnes.

Til toppen