Rena Idrettspark stenges midlertidig grunnet store mengder snølast på tak

Svømmehall, idrettshall og kantine vil dessverre ikke være tilgjengelig for publikum.

Kjølsæterbrua i Åmot kommune er stengt for tunge kjøretøy

Forsvarsbygg har stengt Kjølsæterbrua som binder sammen Rødsmoen øvingsområde med Regionfelt Østlandet i Åmot kommune i Innlandet for tunge kjøretøy.

Dette skyldes at brua, etter nye beregninger basert på nye veiledninger fra vegdirektoratet, har overtrådt sin levetid for tunge kjøretøy. 

Dette er veiledninger som har kommet på plass etter kollapsen av Tretten bru. 

- Brua er samme type bru, med samme type svakhet, som Tretten bru, og vi tar ingen sjanser med sikkerheten, uttaler regionsjef Ove Haukåssveen i Forsvarsbygg.

Dette gjør at Kjølsæterbrua nå ikke kan belastes med tunge kjøretøy, slik den er bygd for, eksempelvis stridsvogn, stormpanservogn, selvdrevet artilleri eller bergingsvogn.

I tillegg vil sivil tungtrafikk, inkludert tømmertransport, heller ikke kunne bruke brua. Person- og småbiltrafikk opp til 7,5 tonn kan fortsatt benytte brua.

Til toppen