Oppgraderinger på Rena Torv

Arbeidet vil startet i uke 42 - 2023.

Vi ber om at folk tar hensyn til byggegjerder og eventuelt andre markeringer. 

Prioriterte oppgaver i høst vil være å fjerne røtter, ødelagt asfalt og heller. Prosjektet ferdigstilles våren 2024 med ny beplantning mv.
 

Til toppen