Vannmåler og avlesning

I Åmot kommune skal alle eiendommer med kommunalt vann og avløp ha vannmåler.

Vannmåleren skal måle alt vann som brukes på eiendommen, slik at du betaler for faktisk vannforbruk, i tillegg kommer et abonnementsgebyr per boenhet.

Vi benytter fortrinnsvis SMS for innhenting av vannmåleravlesning. Det vil bli sendt SMS til din mobiltelefon, som besvares med korrekt måleravlesning.

Slik leser du av vannmåleren

Vannmåleren skal leses av en gang i året, du som er huseier får varsel om dette.

Kontakt oss

Rune Bjørgmo
Konsulent
E-post
Telefon +47 48 88 43 48
Teknisk Drift
Vann og Avløp
E-post
Til toppen