Kalender

Hva trenger din bedrift av kompetanse fremover?

Vi undersøker mulighetene for å etablere fagskoletilbud i Sør-Østerdalsregionen.

Dato
3. februar 2023
Tid
9:30 - 13:00
Sted
Terningen Arena - klasserom 4

Vi trenger utdanning på fagskolenivå for både å rekruttere, videreutvikle og beholde arbeidskraft til våre bedrifter. I møte inviterer vi til diskusjon om hvilke behov din bedrift har for kompetanseheving og hvordan dere best kan nyttiggjøre dere av fagskoletilbudet.

Fagskolen Innlandet orienterer om høyere yrkesfaglig utdanning, og utdanningstilbudene innenfor industri, automatisering, digitalisering og IT.

Informasjonsmøtet er i samarbeid med næringssjefene i Sør-Østerdal, Elverum Vekst, Sør-Østerdal Næringshage og Karriere Innlandet Sør-Østerdal.

Påmelding

Til Terningen Innovasjonspark ved Mette Løhren,  e-post eller tlf. 975 81 480.

Program

09.30-10.00    Kaffe og velkomst
10.00-11.30    Orientering om Fagskolens utdanningstilbud
11.30-12.45    Gruppediskusjoner og tilbakemeldinger fra næringsaktørene om kompetansebehovene og hvordan de best kan tilrettelegges for virksomhetene. 
Enkel lunsj serveres i denne bolken av programmet
12.45-13.00    Oppsummering

Til toppen