Økende smitte regionalt og nasjonalt

Vi må alle være ekstra observante, sier kommuneoverlege Ole Lohmann.

I Åmot er det ikke noe pågående utbrudd. I vår nabokommune Elverum er det innført lokal forskrift med karanteneplikt.

Forsterket anbefaling

Kommuneoverlegesamarbeidet i Sør-Østerdal ønsker derfor å gå ut med en forsterket anbefaling til alle våre innbyggere.

- Test deg hvis du får symptomer, bli hjemme når du er syk, og hold større avstand der det er mulig, sier Ole.

Reiser du til andre steder, oppdater deg på lokale anbefalinger og forskrifter.

Ta ansvar

Mange bruker selvtest når de får symptomer. Det er bra, men det betyr også at helsevesenet ikke har samme kontroll og oversikt over smittesituasjonen som tidligere. Da er det ekstra viktig at hver og en av oss tar ansvar for å hindre økt smittespredning.

- Bruk selvtest eller bestill time for hurtigtest eller PCR-test på koronatelefonen, sier Ole.

Ring koronatelefon Åmot kommune, tlf. 48 88 27 62.

Skjerm de sårbare

Vi må lære oss å leve med koronasmitte i samfunnet. Samtidig ser vi at smitten når sårbare grupper og kommer inn på sykehus og pleieenheter. Da må vi forsøke å få smittespredningen til å skje langsommere.

- Det hadde vært fint om de eldste får oppfriskningsdosen før smitten tar ordentlig tak, sier Ole.

Oppfriskningsdose

I Åmot er vi nå ferdige med å sette oppfriskningsdose, den såkalte boosterdosen, på beboere med langtidsplass på sykehjemmene. Vaksinering av hjemmeboende er i gang. Det må være gått 6 måneder fra 2. dose før man får oppfriskningsdosen.

Vi kontakter deg

Vaksineteamet vårt kontakter alle over 65 år og tilbyr time for boosterdose, via SMS eller oppringing. Mottar du SMS, kan du selv bestille time.

Til toppen