Søk midler fra vilt- og fiskefondet i Åmot kommune

Søknadsfrist 1. februar 2022.

Fiskefondet i Åmot kommune skal brukes til fremme av fisket i vassdragene. Viltfondet i Åmot skal skape økonomisk bakgrunn for å fremme viltforvaltningen i kommunen.

Søknad sendes postmottak@amot.kommune.no innen 1. februar 2022.

Statuttene for vilt- og fiskefondene fås ved henvendelse til Åmot kommune.

Til toppen