Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Søknadsfrist 10. oktober.

SMIL tilskudd gjelder tiltak som fremmer natur- og kulturverdiene i jordbrukets kulturlandskap og reduserer forurensningen fra jordbruket.

Det er den som eier eller leier en landbrukseiendom der det foregår tilskuddsberettiget produksjon som kan søke på midler.

Søknaden fylles ut på landbruksdirektoratets nettside, der finnes også mer info om ordningen, hvem som kan søke og hvilke kriterier søknaden må oppfylle.

Søk tilskudd

Frist for søknaden er 10. oktober.

Til toppen