Deset-tunet

Deset-tunet ligger langs Renaelva ved Deset 25 km nord-øst for kommunesenteret og har 13 sengeplasser. 

Deset-tunet er en avdeling for personer med demens sykdom. Uteområdet har egen sansehage tilrettelagt for pasientgruppa. Avdelingen har fokus på individuell oppfølging og behandling. Aktiviteter er så langt det er mulig tilpasset den enkeltes behov og ressurser.

Når pasientens hjelpebehov endres og behovet for omfattende pleie oppstår, vil det vurderes og eventuelt skje en overflytting til Ryslingmoen sykehjem.

Hvem kan søke?

For å få innvilgetopphold i sykehjem må du

  • ha behov for heldøgns omsorg, sykepleie og legetilsyn i institusjon
  • ikke være i stand til å bo i eget hjem på grunn av behov for omfattende tilsyns- og hjelpebehov som følge av sykdom.

Alle andre relevante tiltak skal på forhånd være utprøvd eller vurdert for deg.

Slik søker du

Du søker plass på Deset-tunet ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester.

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester (PDF, 158 kB)

Papirskjemaet sendes til:

Åmot kommune
Tjenestekontoret - Helse og velferd
Postboks 65
2451 Rena

Det er ingen søknadsfrist, og søknadene behandles fortløpende.

Hva koster det?

Måltider ved institusjon og omsorgsboliger

Måltider ved institusjon og omsorgsboliger
Betalingssatser Måned Dag
Full kost 4 måltider (pr.mnd / pr.dag) kr 4717 kr 155
Full kost 3 måltider (pr.mnd / pr.dag) kr 4106 kr 135
Middag (pr. dag) kr 75
Kveldsmat (pr. dag) kr 75
Frokost (pr. dag) kr 30
Tilkjørt middagsmat fra institusjon (pr. stk) kr 95
Lunch (pr stk) kr 25

Tilbud på Deset-tunet

  • 12 plasser for langtidsopphold
  • 1 plass for avlastning/utredningsopphold

Sykehjemmet består av to små avdelinger; Nystua og Gammelstua.

Kontakt oss

Tjenestekontoret
Telefontid kl. 9-11
E-post
Mobil 47 97 00 15
Til toppen