Badevannskvalitet

Kommunen tar jevnlig prøver av vannkvaliteten ved badeplasser i Åmot kommune i sommerhalvåret.

Mange års prøvetakning viser at det i hovedsak er god badevannskvalitet i Åmot kommune.

Ved store nedbørsmengder kan det likevel bli dårligere kvalitet enkelte steder. Årsaken er at kloakk kan gå i overløp og renne ubehandlet ut i vannet. Som en generell regel fraråder vi å bade i omtrent ett døgn etter kraftig regnvær.

Finn utvalgte badeplasser i Åmot kommune.

Status

Alt ok!

Til toppen