Kalender

Barseltrening

Kunne du tenke deg å bli med på ett prosjekt med barseltrening?

Dato
27. februar 2024
Tid
11:00 - 12:00
Sted
Kjellersalen - Trudvang hotell

Fra uke 9 til 18 gjennomføres tilpasset trening for mødre i barsel. Prosjektet gjøres i samarbeid med Høgskolen Innlandet og Frisklivssentralen. 

Tilbudet følger nasjonale retningslinjer og råd for trening etter fødsel.

Målsetning

Å måle effekten fysisk aktivitet har på mors psykiske helse  i barseltiden. Ved spørsmål, kontakt Pernille på telefon 454 23 999.

Påmelding

Send epost til Frisklivssentralen

Til toppen