Kalender

Pårørendekveld - psykisk helse, avhengighet og rus

Gratis tilbud for pårørende til mennesker med vanskeligheter knyttet til psykisk helse, avhengighet og/eller rus. 

Dato
19. november 2024
Tid
18:00 - 20:00
Sted
Helsehuset - Elverum

Tirsdag 5. mars kl. 18.00 -  Egenivaretagelse som pårørende

  • Sykepleier Nina Wiker fra Åmot kommune vil holde et innlegg om dette.

Tirsdag 23. april kl. 18.00 - Tvang og ulike former for tvang

  • Vi gjennomgår diverse lovverk opp mot dette temaet.

Tirsdag 17. september kl. 18.00 - Om forvaltning, gjeld, bolig og sosial

  • Representant fra NAV Åsnes holder innlegg.

Tirsdag 19. november kl. 18.00 - Avhengighet og/eller rus

  • Sissel Berge fra politiet vil holde et innlegg om dette sammen med en kommunal ruskonsulent.

Om arrangementene

Alle pårørendekvelder er på Helsehuset i Elverum, inngang ved legevakten. Arrangementene er gratis.

Pårørendekvelder arrangeres i samarbeid mellom kommunene Trysil, Våler, Elverum, Åmot, Åsnes, Sykehuset Innlandet ved DPS Elverum-Hamar Poliklinikk Elverum

Ta kontakt med din kommune dersom du har spørsmål knyttet til arrangementene.

Andre tidspunkt

  1. Tirsdag, 05.03.2024 18:00 - 05.03.2024 20:00
  2. Tirsdag, 23.04.2024 18:00 - 23.04.2024 20:00
  3. Tirsdag, 17.09.2024 18:00 - 17.09.2024 20:00
  4. Tirsdag, 19.11.2024 18:00 - 19.11.2024 20:00
Til toppen