Kalender

Pårørendeskole - til deg som er pårørende eller venn til en person med demenssykdom

Kurset vil gi mye informasjon og mulighet til å dele erfaringer med andre pårørende.

Dato
3. april 2024
Tid
17:30 - 21:00
Sted
Ryslingmoen - dagavdelingen i 1. etg

Påmelding til Nasjonalforeningen for folkehelsen

Frist for påmelding 22. mars 2024. 

Kurset koster kr. 300 pr. deltager (faktura blir tilsendt). Maks 8 deltakere - ved stor pågang av deltakere, settes det en begrensning på to personer per familie. 

Onsdag 3. april

 • Om demens – årsak – forløp – symptomer – behandling
 • Hva vet vi i dag? 
 • Gruppesamtaler

Onsdag 10. april

 • Kommunikasjon med personer med demens
 • Ulike faser og situasjoner
 • Gruppesamtaler

Onsdag 17. april

 • Hvordan mestre hverdagen
 • Samvær og samhandling, sorg og tap
 • Gruppesamtaler

Onsdag 24. april

 • Tilbud og tiltak på ulike nivåer i Åmot kommune
 • Diverse hjelpemidler
 • Spørsmål/svar
 • Gruppesamtaler

Onsdag 8. mai

 • Om lover og rettigheter
 • Stønadsordninger
 • Gruppesamtaler
 • Evaluering og avslutning

Timeplan alle seanser

18.00 – 19.30 Forelesninger av fagperson/pårørende
19.30 – 20.00 Kaffepause
20.00 – 21.00 Gruppesamtaler knyttet til dagens tema og egen situasjon

Målsetting for pårørendeskolen

 • Å gi pårørende til personer med demens økt kunnskap og forståelse for demenssykdommene
 • Å bedre kvaliteten på samværet med den syke, både hjemme og på institusjon
 • Å gi grunnlag for at pårørende bedre kan takle sin situasjon i forhold til familie og venner
 • Å gi kunnskap om lover og rettigheter og hvordan forholde seg til offentlig hjelpeapparat

Andre tidspunkt

 1. Onsdag, 03.04.2024 17:30 - 03.04.2024 21:00
 2. Onsdag, 10.04.2024 18:00 - 10.04.2024 21:00
 3. Onsdag, 17.04.2024 18:00 - 17.04.2024 21:00
 4. Onsdag, 24.04.2024 18:00 - 24.04.2024 21:00
 5. Onsdag, 08.05.2024 18:00 - 08.05.2024 21:00
Til toppen