Faktura fra Åmot kommune

Åmot kommune forsøker å sende alle fakturaer digitalt, enten som avtalegiro, eFaktura, Vippsfaktura eller via digital postkasse (Digipost).

Hvis dette ikke er mulig blir fakturaen levert som papirfaktura i postkassen din.

Vårt kontonummer er: 1822.17.23720.

Hvor får du fakturaen?

Åmot kommune som fakturautsteder kan ikke påvirke hvilken kanal du vil få fakturaen i. Dette bestemmer du selv. Før fakturaen sendes gjøres det et oppslag mot nasjonale registre og de ulike kanalene i en bestemt rekkefølge, og fakturaen sendes i den øverste rangerte kanalen som er aktiv.

Rekkefølgen er som følger:

  1. Avtalegiro
  2. eFaktura
  3. Vipps Regning
  4. Digital postkasse innbygger
  5. Blankett/Papir

Har du spørsmål?

Dersom du har spørsmål om betaling eller hvor du får fakturaen, kan du sende e-post til faktura@amot.kommune.no.

For spørsmål som gjelder de faktiske tjenestene det er fakturert for/som er levert, og oppstart eller avslutning av disse, må ansvarlig enhet (for eksempel kommunalteknikk om kommunale avgifter og SFO-leder om SFO) kontaktes.

Kontaktinformasjon til de ulike enhetene er tilgjengelig på kommunens nettsider.

Betalingssatser på kommunale tjenester 

Her finner du er oversikt over betalingssatser og priser og gebyrer for alle kommunale tjenester som kommunen tilbyr.

Gebyrregulativ

Forfallsdato på fakturaer 

  • Kommunale eiendomsgebyrer og eiendomsskatt faktureres 1, 3, 6 eller 12 terminer i året. Antall terminer er tilpasset det totale årsbeløpet for husholdningen. 
  • Barnehage og SFO faktureres hver måned unntatt juli, med forfall den 20. hver måned.
  • Helse og omsorgstjenester faktureres hver måned, med forfall 30. hver måned.
Til toppen