Rena Idrettspark stenges midlertidig grunnet store mengder snølast på tak

Svømmehall, idrettshall og kantine vil dessverre ikke være tilgjengelig for publikum.

Bærekraftig kraftproduksjon

Vi er vertskommune for produksjon av 550 GwH/år innen vann- og vindkraft. 

Vannkraft

Vannkraft er unik som grønn energikilde. Alt vann som brukes i kraftproduksjonen kan gjenbrukes – ingenting forsvinner eller endres. Det er også svært lave klimagassutslipp knyttet til vannkraftproduksjon. 

Vindkraft

Vindkraft er også en utømmelig, fornybar og utslippsfri energikilde. For å nå klimamålene er utnyttelse av vindressursene et viktig bidrag, og vinden er sterkest på de årstidene hvor energibehovet er størst.

Til toppen