Bærekraftig kraftproduksjon

Vi er vertskommune for produksjon av 550 GwH/år innen vann- og vindkraft. 

Vannkraft

Vannkraft er unik som grønn energikilde. Alt vann som brukes i kraftproduksjonen kan gjenbrukes – ingenting forsvinner eller endres. Det er også svært lave klimagassutslipp knyttet til vannkraftproduksjon. 

Vindkraft

Vindkraft er også en utømmelig, fornybar og utslippsfri energikilde. For å nå klimamålene er utnyttelse av vindressursene et viktig bidrag, og vinden er sterkest på de årstidene hvor energibehovet er størst.

Til toppen