Alle kokepåbud for Rena, Rena leir og Osen er opphevet

Send sikker digital post til oss

Med eDialog kan du enkelt sende oss brev og dokumenter på en trygg måte, også om de inneholder personsensitive opplysninger og/eller er unntatt offentlighet.

Send sikker e-post

Hvordan bruke eDialog?

  • Logg inn ved hjelp av ID-porten (MinID, BankID el.l.)
  • Skriv inn i skjemaet og legg ved dokumenter

Når trenger du ikke å bruke eDialog?

  • Hvis Åmot kommune har egne søknadsskjema til formålet, for eksempel søknad om barnehageplass, søknad om tilskudd eller lignende.
  • Hvis du har enkle spørsmål som kan besvares via e-post. Sentralt postmottak: postmottak@amot.kommune.no
  • Hvis du bare har dokumentene i papirformat, og heller foretrekker å sende de pr. post. Vår postadresse er: Åmot kommune, Postboks 65, 2451 Rena.
Til toppen