Send sikker digital post til oss

Med eDialog kan du enkelt sende oss brev og dokumenter på en trygg måte, også om de inneholder personsensitive opplysninger og/eller er unntatt offentlighet.

Send sikker e-post

Hvordan bruke eDialog?

  • Logg inn ved hjelp av ID-porten (MinID, BankID el.l.)
  • Skriv inn i skjemaet og legg ved dokumenter

Når trenger du ikke å bruke eDialog?

  • Hvis Åmot kommune har egne søknadsskjema til formålet, for eksempel søknad om barnehageplass, søknad om tilskudd eller lignende.
  • Hvis du har enkle spørsmål som kan besvares via e-post. Sentralt postmottak: postmottak@amot.kommune.no
  • Hvis du bare har dokumentene i papirformat, og heller foretrekker å sende de pr. post. Vår postadresse er: Åmot kommune, Postboks 65, 2451 Rena.
Til toppen