Her henter du hurtigtester

Er du nærkontakt kan du hente hurtigtester på hverdager og i helgen.

Nærkontakt? Her henter du hurtigtester

Mandag til fredag kl. 09.00 - 15.00 (kl. 18.00 på onsdager)
Serviceskranken Åmot kulturhus

Lørdag og søndag kl. 12.00 - 14.00
Teststasjonen bak Rådhuset (Smittebrakka)

Kommuneoverlege Ole Lohmann opplyser at det er mye smitte i samfunnet og det er nå veldig mange som er nærkontakter. Det henstilles til at folk som er nærkontakter og ikke har symptomer henter selvtester og tester seg hjemme dag 3 og 5.

Får du symptomer eller har positiv hurtigtest skal du testes med PCR test.

Dette gjør du ved positiv hurtigtest

Øvrig nærkontakt og hurtigtest

  • Du regnes som øvrig nærkontakt dersom du har vært i kontakt med den smittede fra 2 døgn før de fikk symptomer eller positiv test hvis de ikke har symptomer, og en har vært nærmere enn 2 meter i mer enn 15 minutter.
  • Du har ikke plikt til karantene.
  • Du anbefales test dag 3 og 5 etter siste nærkontakt. Testene kan være selvtest, hurtigtest tatt av helsepersonell eller PCR-test.
  • Hvis du har hatt koronainfeksjon siste 3 måneder eller inngår i jevnlig testing trenger du ikke følge disse testanbefalingene.
  • Du bør følge med på helsetilstanden din og om du får symptomer i 10 døgn. Alle bør ha lav terskel for å teste deg selv ved milde symptomer.
  • Tar du en selvtest som blir positiv, må du være i isolasjon og du bør ta en bekreftende prøve på teststasjonen. 
  • Barn under skolealder anbefales kun test ved symptomer. Foresatte bestemmer om barn skal testes.
  • Barn under 16 år skal ikke testes dersom det er uforholdsmessig krevende å få tatt en test.
Til toppen