Alt tilgjengelig mannskap er ute å brøyter

Ved stort snøfall brøyter vi alle veier i prioritert rekkefølge.

Det kan bli noe vanskelige forhold da vi ikke rekker å være alle steder samtidig.

I Åmot kommune opplever vi vanligvis flere store snøfall i løpet av vinteren. Kommunen har et omfattende nettverk av veier som som skal brøytes og strøs om vinteren, i tillegg til gang- og sykkelveger. 

Vi setter stor pris på tålmodigheten deres, og gjør det vi kan for å holde veiene ryddet for snø slik at alle kan komme trygt frem. 

Til toppen