Budsjett 2023 og økonomiplan 2024-2026 til offentlig ettersyn

Saksprotokoll, årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2024-2026 samt alle vedlegg til saken.

Innstillingen til økonomiplan og årsbudsjett, med alle forslag til vedtak som foreligger, skal offentliggjøres minst 14 dager før kommunestyret eller fylkestinget behandler den.

Dette gjelder ikke for innstillinger om endring i vedtatt økonomiplan eller årsbudsjett.

Budsjett 2023 og økonomiplan 2024-2026 er tilgjengelig for gjennomlesning i servicetorget - Åmot kulturhus.

Behandling i kommunestyret

Budsjett 2023 og økonomiplan 2024-2026 blir behandlet i kommunestyret 14. desember 2022.

Til toppen