Dispensasjon - midlertidig åpning av butikker i Rena sentrum søndag 17. mars 2024

Dispensasjonen gjelder i tidsrommet kl. 07.00 til kl. 12.00 søndag 17. mars 2024.

Åmot kommune gir næringsvirksomhet i Rena sentrum som berøres av lov om salg fra faste utsalgssteder en midlertidig dispensasjon til å holde åpent søndag 17. mars 2024 fra kl. 07.00 til kl. 12.00.

Forutsetninger

  • Åpningstiden gjelder kun for perioden søndag 17.03.2024 kl. 07-12
  • Arbeidstakerne i virksomhetene gis minimum lønnstillegg for arbeid på søn- og helligdager, slik dette er definert i lov og avtaler
  • Arbeidstakerne i virksomhetene må ikke pålegges overtid og må frivillig takke ja til å arbeide i gitt tidsrom 
  • Arbeidsgiver har ansvaret for at øvrige forhold som ikke er definert her, i gjeldende regelverk knyttet til arbeidstid og fritid, følges i egen virksomhet.
Til toppen