Endring i faktureringsintervall av tjenester fra Helse og Velferd

Rutiner for fakturering av tjenester fra Helse og Velferd endres med virkning fra juni 2023.

Tidligere har disse tjenestene blitt fakturert den 16. hver måned med forfall den 30. i hver måned. 

Fra juni 2023 blir tjenester fra Helse og Velferd fakturert den 6. hver måned med forfall den 20. i hver måned.

Til toppen