Fakturering av egenandel for etablering av bredbånd

I forbindelse med Eidsiva Bredbånd sin utbygging av bredbåndsnettverk i deler av Åmot kommune, ønsker vi å informere om faktureringsprosessen for den avtalte egenandelen husstandene skal dekke.

Bakgrunn 

Eidsiva Bredbånd har etter avtale med Åmot kommune arbeidet med å bygge ut bredbåndsdekningen i kommunen. Som en del av denne prosessen ble det avtalt en egenandel på kr 4 990 for de husstander som tegnet abonnement med Eidsiva Bredbånd.

Denne egenandelen bidrar til å dekke en andel av kostnaden ved selve utbyggingen. 

Hoveddelen finansieres med bidrag fra Eidsiva Bredbånd og Åmot kommune samt offentlige bredbåndsmidler tildelt av Innlandet fylkeskommune og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Endring i innkreving av egenandel

Opprinnelig var det planlagt at Åmot kommune skulle stå for innkrevingen av denne egenandelen. 

For å gjøre prosessen enklere for alle parter har det imidlertid blitt inngått en avtale der Eidsiva Bredbånd AS vil håndtere faktureringen av egenandelen.

Faktura og kontaktinformasjon 

Fakturaen vil bli sendt ut innen kort tid.

Dersom dere har spørsmål eller trenger ytterligere informasjon, vennligst ta kontakt med vårt servicesenter på tlf. 62 43 40 00, eller direkte til Eidsiva Bredbånd på tlf. 612 00 612.

Vi takker for deres forståelse og ser frem til de mange fordelene som et oppgradert bredbåndsnettverk vil gi for husstandene i de aktuelle områdene.

Til toppen