Forsinkelse i e-faktura fra kommunen i april

Utsendelse av e-fakturaer fra Åmot kommune i april er forsinket grunnet tekniske problemer.

Dette gjelder blant annet kommunale avgifter (eiendomsskatt, vann, avløp). Fakturaer vil bli sendt ut så snart det er teknisk mulig.

Forfallsdato vil bli 14 dager etter fakturadato.

Til toppen