Forslag om innføring av ekstraordinær båndtvang

På grunn av store snømengder og av hensyn til hjorteviltet (spesielt rådyr) vurderer Åmot kommune å innføre ekstraordinær forskrift om båndtvang i deler av kommunen. 

Forskriften vil gjelde alle hunder, unntatt politi- lavinehunder i tjeneste og under trening, samt ettersøkshund i bruk på såret, sykt eller skadet vilt. I tillegg vurderes det at unntaket også skal gjelde for jakthund som brukes i forbindelse med jakt på rovvilt og defineres som klovviltreine samt fuglehund på trening i fjellet.

Det foreslås at båndtvangen vil gjelde i følgende områder:

  • Rostadmoen, Grinihagen, Åsbygda til Vivelstadsvea, Skramstadberget, Lappland,
  • Hovdmoen, Kåsmoen, området rundt flyplassen i Rena leir, Haugedalen, Åsta øst og vest, Bekkelaget, Tallmoen, nordre og søndre Kirkeberget og Blikstad.
  • Langs Glomma fra Ygleøya i sør til kommunegrensen til Stor Elvdal i nord.
  • Deset og Løsset
  • Området rundt Osneset, begge sider av Nordre Osa til og med Berge.

Høringsfristen settes til fredag den 26. februar 2021. Høringsuttalelse sendes til Åmot kommune, Pb. 65, 2451 Rena eller sendes epost postmottak@amot.kommune.no

Til toppen