Rena Idrettspark stenges midlertidig grunnet store mengder snølast på tak

Svømmehall, idrettshall og kantine vil dessverre ikke være tilgjengelig for publikum.

Forsvarsbygg søker om endring av tillatelsen etter forurensningsloven 

Forsvarsbygg søker Miljødirektoratet om endring av tillatelse til forurensning etter forurensningsloven for skyte- og øvingsfeltet Regionfelt Østlandet, Rødsmoen øvingsområde og Rena leir.

Hensikten med søknaden er å sikre nødvendig handlingsrom for Forsvarets bruk av skyte- og øvingsfeltene.

Dette omfatter bl.a. etablering av langdistansestandplasser for artilleri utenfor Regionfelt Østlandet, avfyring av skarpe våpen fra fly og reduksjon i omfanget av virksomhetsfrie perioder, inkl. begrensningen på bruk av helger.

Sakens dokumenter er lagt ut til offentlig innsyn på Miljødirektoratets nettside.

Høringsuttalelser som sendes til Miljødirektoratet via høringssiden vil automatisk bli registrert i dokumentasjonssystemet, og vil ligge på de offentlige postlistene deres. De ber derfor høringsinstanser gi uttalelser via høringssiden og ikke til postmottaket deres. 

Fristen for uttalelser til saken er 19. mai 2023.

Eventuelle innspill direkte til kommunen i denne saken må sendes inn innen 28. april 2023, og merkes med saksnummer 2023/60. 

Til toppen