Rena Idrettspark stenges midlertidig grunnet store mengder snølast på tak

Svømmehall, idrettshall og kantine vil dessverre ikke være tilgjengelig for publikum.

Høring av navnesak

Statens kartverk har reist navnesak for ett stedsnavn i Åmot kommune. Saken er tatt opp for å få formalisert og avklart riktig skrivemåte for offentlig bruk. 

Saken gjelder følgende navn

- Tjernsbuåsen/Tjennstuåsen

Det aktuelle stedsnavnet er navn på en ås i Furutangen. Klikk på lenken for å se kart over område.

Lokal høring

Kartverket har vedtaksrett for skrivemåten av bl.a. naturnavn, nedarvede gårds- og bruksnavn, seternavn og statlige anlegg. 

Før vedtak har kommunen rett til å uttale seg. Kommunen har samordningsplikt, og skal innhente uttalelser fra berørte. Eiere og festere har rett til å uttale seg om gårdsnavn og bruksnavn, og lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten av navn som de har særlig tilknytning til.

Ifølge loven skal skrivemåten fastsettes med utgangspunkt i den nedarvede, lokale uttalen av navnet. Derfor ber vi om at alle som uttaler seg opplyser hva som er den lokale dialektuttalen. Dersom navnet blir uttalt på ulike måter, ber vi om å få opplyst de forskjellige uttaleformene.

Høringsuttalelser merkes med saksnr. 2022/181 og sendes til postmottak@amot.kommune.no eller Åmot kommune, postboks 65, 2451 Rena. 

Høringsfrist er 29.07.2022. 

Videre saksgang

Kommunen oversender de lokale høringsuttalelsene til Språkrådet. Språkrådet vil gi en tilråding til Kartverket som gjør det endelige vedtaket. 

Til toppen