Høring - lokal forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg

Åmot kommunestyret vedtok den 26. juni 2024 å sende forslag til lokal forskrift om feiing og tilsyn av fyringsanlegg ut på 8 ukers høring.

Dokumenter

Høringsfrist

Høringsfrist er satt til 30.september 2024. 

Høringssvar kan sendes til postmottak@amot.kommune.no.

Til toppen