Høring og offentlig ettersyn - helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Åmot kommune

I kommunestyret 26. februar 2020 i PS 2020/7 ble det vedtatt utarbeiding av helhetlig ROS for Åmot kommune. 

Kommunene har en sentral rolle i arbeidet med samfunnssikkerhet og har et ansvar for å utvikle trygge og robuste lokalsamfunn og et grunnleggende ansvar for å beskytte befolkningen og bidra til å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner. 

Høringsforslag

Vedlagte høringsforslag er utarbeidet av administrasjonen sammen med noen viktige eksterne parter, og skal danne grunnlaget for en tiltaksplan og overordnet beredskapsplan.

Helhetlig ROS - Åmot kommune (PDF, 3 MB)

Innspill og merknader

Innspill og merknader merkes med saksnr. 2020/447 og sendes skriftlig til Åmot kommune, Postboks 65, 2451 Rena eller per epost til postmottak@amot.kommune.no innen 23. august 2024.

Til toppen