Høring på forskrift om kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem

Frist for tilbakemelding er 28. februar 2023.

Sektor Helse og Velferd har ute til høring ny forskrift om kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester.

Hele forskriften leser du her (PDF, 65 kB)

Høringsforslag sendes sektorleder John Arne Bye innen 28. februar 2023. Høringsinstans er sektor Helse og Velferd.

Til toppen