Høring på forslag til nedleggelse av kommunal barnehage

Høringsfristen settes til 10. november 2022. 

Kommunestyret har med bakgrunn i utviklingsarbeidet «Framoverlent sammen» gitt Hovedutvalget for oppvekst og kultur følgende oppdrag:

  • Optimalisering og riktig dimensjonering av barnehagene på Rena. Bestillingen fra kommunestyret er gjort med bakgrunn i barnetallsnedgangen gjennom de senere år. 

Hovedutvalget sender nå utredningen med foreløpig innstilling ut på åpen høring. I foreløpig innstilling med 6 mot en stemme foreslår hovedutvalget å legge ned Trollhaugen barnehage fra og med neste barnehageår høsten 2023.

Barnehagene i Åmot - forslag til innstilling (PDF, 993 kB)

Høringsfristen settes til 10. november 2022. 

Dette er en foreløpig innstilling. Hovedutvalget vil, i møte den den 17. november, avgi innstilling til kommunestyret for endelig behandling. 

Høringsinnspill

Høringsinnspill sendes på mail til oppvekstsjef Tord Arnesen.

Alle høringsinnspill vil bli behandlet av hovedutvalget i møtet den 17. november.

Til toppen