Kommunal kompensasjonsordning til lokalt næringsliv

Åmot kommune har blitt tildelt 716 000 kroner av regjeringens krisepakke for å kompensere lokalt næringsliv som har vært særlig rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak i 2020 og/eller 2021.

Om ordningen

Målet er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter og kompensere bedrifter som har falt helt eller delvis utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Ordningen gjelder særlig støtte til virksomheters kostnader eller tap som følge av smittevernstiltak og nedstengning, støtte til virksomheter innenfor reiselivs-, arrangements- og serveringsnæringene, og andre virksomheter som av ulike grunner faller utenfor generelle kompensasjonsordninger.

Vilkår for å søke 

 1. Bedriften må har operativ virksomhet i Åmot kommune og være berørt av smitteverntiltak.
 2. Bedrifter uten ansatte kan ikke søke. Unntak er enkeltpersonsforetak og ansvarlige selskaper der foretakets inntekt er minst en av deltakernes hovedinntekt.
 3. Bedriften kan ikke være skyldig forfalt skatt eller offentlig avgifter. Skatteattest vedlegges.
 4. Bedriften kan ikke være under konkursbehandling/avvikling.  
 5. For å kunne motta støtte må bedriften oppfylle ett eller flere av følgende punkter:
  • Dokumentere omsetningsnedgang.
  • Hatt store kostnader med smitteverntiltak.
  • Gjennomført omstilling og utvikling som har medført økte kostnader.
  • Falt utenom nasjonale støtteordninger.

Slik søker du

Du søker om midler ved å registrere og fylle ut søknadsskjema på regionalforvaltning.no.

Søk på kompensasjonsordning 

Søknadsfrist: 21. mai 2021

Opprett bruker (hvis du ikke allerede har bruker) – Logg inn. Søk støtteordning – Søk Åmot kommune og velg Kompensasjonsordning for lokalt næringsliv.

Fyll ut søknadsskjema så nøyaktig som mulig

 • Kontaktopplysninger
 • Informasjon om økonomi, her må det beskrives kostnader og tap som ønskes kompensert
 • Informasjon om mottatt offentlig støtte de siste 3 år

Husk å legge ved dokumentasjon til søknad 

 • Kort beskrivelse av bedriftens situasjon som viser tapte inntekter/økte kostnader som følge av smitteverntiltak.
 • Dokumentasjon på omsetningssvikt som følge av lokale eller nasjonale smitteverntiltak i perioden 1. mars 2020 til 1. april 2021.
 • Skatteattest.

Skjermbilder fra søknadsprosessen

Utbetaling av tilskudd

Tilskuddsmidlene behandles av fondsstyret (formannskapet) og utbetales etterskuddsvis, etter endt søknadsfrist.

Til toppen