Kommunal planstrategi for Åmot kommune 2024-2027

Forslag til kommunal planstrategi for Åmot kommune 2024-2027 er ute på offentlig høring.

Åmot kommunestyre vedtok den 26. juni 2024 å sende forslag til kommunal planstrategi for Åmot kommune 2024-2027 på offentlig høring, jf. plan- og bygningsloven § 10-1.

Forslag til kommunal planstrategi er tilgjengelig digitalt. 

Forslag kommunal planstrategi

Særutskrift fra Kommunestyret 26 juni 2024 (PDF, 83 kB)

Eventuelle innspill merkes med saksnr. 2024/1222, og sendes til postmottak@amot.kommune.no eller Åmot kommune, Postboks 65, 2451 Rena.

Frist for innspill er 16. august 2024.

Til toppen