Militære kjøretøy i Rena sentrum søndag 30. mai

Transporten foregår i tidsrommet 08.00 til 18.00.

Det vil kjøre en del militære kjøretøy fra Rena leir til togstasjonen søndag 30. mai. Dette gjelder kjøretøy med både belter og hjul, pansret og upansret materiell.

Det er forventet ca. 20-25 pansrende kjøretøy på belter og ca. 10-15 hjulgående kjøretøy.

Til toppen