Registrer positiv hurtigtest online

Mindre endring av detaljreguleringsplan for friområde Rena skole

Høringsfrist 7. januar 2022.

Åmot kommune fremmer mindre endring av detaljreguleringsplan for friområde Rena skole (planId 20170100).

Endringen går ut på å tilrettelegge parkeringsarealet for å passe bedre med det faktiske behovet for parkeringsplass ved barneskolen og barnehagen.

Behandling av mindre endringer av reguleringsplaner følger plan- og bygningslovens § 12-14.

Vedlagt følger høringsbrev, samt revidert plankart over det aktuelle området.

Eventuelle merknader til endringen merkes med saksnr. og sendes

  • postmottak@amot.kommune.no
  • Åmot kommune, Postboks 65, 2451 Rena

Svarfrist innen 07.01.2022.

Til toppen