Mindre endring av detaljreguleringsplan for friområde Rena skole

Høringsfrist 7. januar 2022.

Åmot kommune fremmer mindre endring av detaljreguleringsplan for friområde Rena skole (planId 20170100).

Endringen går ut på å tilrettelegge parkeringsarealet for å passe bedre med det faktiske behovet for parkeringsplass ved barneskolen og barnehagen.

Behandling av mindre endringer av reguleringsplaner følger plan- og bygningslovens § 12-14.

Vedlagt følger høringsbrev, samt revidert plankart over det aktuelle området.

Eventuelle merknader til endringen merkes med saksnr. og sendes

  • postmottak@amot.kommune.no
  • Åmot kommune, Postboks 65, 2451 Rena

Svarfrist innen 07.01.2022.

Til toppen