Mindre endring av detaljreguleringsplan for friområde Rena skole

Merknader til endringen sendes til Åmot kommune innen 27. januar 2023.

Åmot kommune fremmer ny mindre endring av detaljreguleringsplan for friområde Rena skole (planId 20170100). 

Formål

Endringen går ut på å tilrettelegge parkeringsarealet for å passe bedre med det faktiske behovet for parkeringsplass ved barneskolen og barnehagen. 

Behandling av mindre endringer av reguleringsplaner følger plan- og bygningslovens § 12-14.

Vedlagt følger høringsbrev, samt revidert plankart over det aktuelle området.

Merknad til endringer

Eventuelle merknader til endringen merkes med saksnr. og sendes til postmottak@amot.kommune.no eller Åmot kommune, postboks 65 2451 Rena, innen den 27.01.2023.

Til toppen