Myndighetenes håndtering av koronapandemien

Høringsfrist 31.05.2021

Justis- og beredskapsdepartementet sender Koronakommisjonens rapport på høring. Det bes spesielt om synspunkter på kommisjonens anbefalinger og læringspunkter. 

Det er ønskelig med en bred deltakelse i høringen, og det inviteres til at også organisasjoner, instanser og eventuelt interesserte privatpersoner som ikke omfattes av adressatlisten kommer med innspill.

Til toppen