Rena Idrettspark stenges midlertidig grunnet store mengder snølast på tak

Svømmehall, idrettshall og kantine vil dessverre ikke være tilgjengelig for publikum.

Offentlig høring av offisielle gate/veinavn i Åmot kommune 2020

Frist for høringssvar er satt til 09.09.2022.

I henhold til geodataplanen for Innlandet 2022-2025 skal alle kommuner sørge for at datagrunnlaget er så godt som mulig.

I den forbindelse er det noen nye veier i Åmot kommune som må få tildelt veiadresser. 

Foreslåtte veinavn

Følgende veinavn er foreslått i samarbeid mellom grunneier og stedsnavnsutvalget.

Se vedlegg for kart (PDF, 247 kB)

Tjennstuåsen

 1. Tjennstuåsspissen
 2. Blømgåsåsveien
 3. Tvillingkuveien
 4. Murhytteveien
 5. Bomyrstubben
 6. Tjennveien
 7. Tjennstuåsveien

Tanghøgda

 1. Øvre Tanghøgda
 2. Tanghøgdstubben

Furutangen aktivitetsområde

 1. Skigrenda
 2. Stavtaket

Digeråsen

 1. Kalkveien
 2. Kreklingveien
 3. Marihåndveien 

Nærmere kartgrunnlag utover det vedlagte, er tilgjengelig via følgende lenke: 

Høringsuttalelsene merkes med sak 2022/181. Høringsuttalelsene tas imot per e-post til postmottak@amot.kommune.no, eller per post til Åmot kommune, Postboks 65, 2451 Rena.

Til toppen