Oppgradering av fylkesveger i Åmot

Fylkeskommunen fortsetter oppgraderingen av veger rundt Osensjøen, og i år er det fv. 2158 og fv. 2160 som står for tur.

Oppgraderingen av de to fylkesvegene starter mandag 5. juni og skal etter planen være ferdig i november.

Trafikantene bør i anleggsperioden fra 5. juni til november påregne noe ekstra kjøretid på de to vegene.

Oppgraderingen av fylkesvegene rundt Osensjøen gjøres for å bedre fremkommeligheten og trafikksikkerheten for alle trafikanter.

Til toppen