Redusert kapasitet på legekontoret 

Nytt journalsystem på legekontoret i Åmot krever dessverre en del ekstra ressurser. 

Konsekvensen er noe redusert kapasitet på legekontoret, litt lengre ventetid på telefon, samt at resepter tar lengre tid enn vanlig. 

Leverandør jobber med å løse enkelte tekniske problemer som har oppstått. Vi håper situasjonen bedres i løpet av uka, og beklager ulempene dette medfører for alle berørte.

Til toppen