Slukking av gatelys

Gatelys slukkes hverdager mellom kl. 01.00 og 05.00.

Som ett av flere energieffektiviseringstiltak skrus gatelys av nattestid i Åmot kommune. Budsjettvedtak besluttet av kommunestyret 14. desember 2022.

Til toppen