Søk kompensasjonsordning til lokale virksomheter

Åmot kommune har mottatt 457 000 kroner til fordeling til lokalt næringsliv.

Målet med ordningen er å avhjelpe situasjonen for lokale virksomheter for å opprettholde arbeidsplasser og viktig kompetanse i bedrifter.

Søknadsfrist 31. januar 2022 klokken 23.59.

Bedrifter i følgende bransjer kan søke

 • Serveringsvirksomhet
 • Overnattingsvirksomhet
 • Reiseliv

Det vil vektlegges om søker har falt helt eller delvis utenfor øvrige kompensasjonsordninger, og har mistet kundegrunnlaget som følge av smittevernstiltak.

Ordningen omfatter

 • Tapt omsetning i november og desember 2021
 • Økte kostnader for eksempel som følge av smitteverntiltak
 • Tap av varelager

Kriterier

 • Støtten beregnes forholdsmessig ut fra søknadsgrunnlaget, dokumentasjon, mengden søknader og tilgjengelig midler til fordeling
 • Virksomheten må ha operativ virksomhet i Åmot kommune
 • Bedrifter uten ansatte kan ikke søke. Unntak er enkeltpersonforetak og ansvarlig selskaper der foretakets inntekt er minst en av deltakernes hovedinntekt.

Krav til søknaden

 • En beskrivelse av bakgrunnen for søknaden som omhandler hvorfor søker har omsetningssvikt og/eller merkostnader og en spesifisering av tapt omsetning og/eller merkostnader i løpet som viser hvordan søker har kommet frem til søknadsbeløpet.
 • Foreløpig regnskap for november og desember 2021 sett opp mot november og desember 2019, eventuelt 2020.
 • Årsregnskap for 2019 og 2020.
 • Egenerklæring og informasjon om alle mottatt offentlig støtte (fylles ut i skjemaet). Om selskapet er en del av et konsern må det oppgis både hvor mye selskapet isolert sett har mottatt og hvor mye konsernet har mottatt.
 • Egenerklæring om foretaket er i økonomiske vanskeligheter (fylles ut i skjemaet).
 • Søknaden er basert på tillit, men bekreftelse fra regnskapsfører/revisor kan etterspørres.

Slik søker du

Søknad opprettes på www.regionalforvaltning.no.

 1. Opprett bruker (hvis du ikke allerede har brukerid) og velg «Logg inn».
 2. Fyll ut søknadsskjema så nøyaktig som mulig.

Søknadsfrist 31. januar 2022 klokken 23.59.

Utbetaling av tilskuddet

Tilskuddet utbetales så raskt saksbehandlingen av alle søknaden er gjort.

Med forbehold om endringer.

Til toppen