Søk om midler til omstilling av reiseliv, event- og serveringsnæringen

Stortinget har bevilget 850 millioner kroner til en tilskuddsordning for reiselivs-, event- og serveringsnæringene.

Pengene skal brukes til å gjennomføre prosjekter for nødvendig omstilling og en mer hensiktsmessig tilpasning av den samlede kapasiteten i næringene, samt bygge opp under målet om størst mulig verdiskaping innenfor bærekraftige rammer. Det kan også bety omstilling til andre næringer, der ressursene kan utnyttes bedre.

Målgruppe

Målgruppen for ordningen er små, mellomstore og store bedrifter innenfor reiselivs-, event- og serveringsnæringene i hele landet, inkludert Svalbard, som opplever betydelig omsetningssvikt og likviditetsutfordringer.

Slik søker du

Siste frist for innsending var 30. september 2021.

Til toppen