Søk tilskudd til tiltak i beiteområder i Åmot kommune

Søknadsfrist er 1. april 2022.

Ordninger gjelder tilskudd til tiltak som bidrar til å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Lag, foreninger og foretak som driver næringsmessig beitedrift kan søke. Enkeltforetak kan søke når det på grunn av naturgitte eller driftsmessige forhold ikke ligger til rette for samarbeid.

Mer informasjon, samt søknadskjema finnes på landbruksdirektoratets nettside

Søk her

Åmot kommune har også egne retningslinjer for tildeling av midler innenfor ordningen (PDF, 126 kB)

Til toppen