Varsel om oppstart av planarbeid for Osen 73-20

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 varsles igangsetting av detaljreguleringsarbeid for Osen 73-20.

Planen fremmes av Structor Lillehammer AS på vegne av grunneier. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fritidsbebyggelse på eiendommen gbnr. 73/20 i Osen.

Planområde og vedleggPlanområde - Klikk for stort bildePlanområde

Spørsmål, kommentarer og innspill

Sendes innen 21. oktober 2022 til Structor Lillehammer AS ved Harald Snippen, Fåberggata 116, 2615 Lillehammer.

Til toppen