Varsel om oppstart/prosjektplan - Rullering av Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat

Åpent møte for Åmot, torsdag 22. april 2021, kl. 19:00 – 21:00.

Nasjonalparkstyret har satt i gang arbeidet med rullering av Forvaltningsplan for de store verneområdene i Rondane og Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat. 

Til toppen