Vedrørende mulig varsel på valgmedarbeider

Åmot kommune har mottatt to potensielle varsler på mulig valgmedarbeider i forbindelse med gjennomføring av Stortings- og sametingsvalget 2021.

Det er fremmet påstand om at en navngitt person kunne hatt en opptreden som hadde til hensikt å påvirke valg av parti i forbindelse med valget i Åmot.

Det bekreftes at den navngitte personen ikke har hatt noe med valget og gjennomføringen av valget i Åmot kommune. Vedkommende som er navngitt er varslet om hva som er kommet, og de som har sendt kommunen varsel er svart opp.

Kommunen har også kontaktet politiet. Politiet har ikke grunnlag for å forfølge denne saken.

Kommunen anser denne ubehagelig saken som avsluttet. Valget i Åmot er godkjent av valgstyret og det har skjedd innenfor de rammer som valgloven setter for gjennomføring av valg.

Til toppen