Rena Idrettspark stenges midlertidig grunnet store mengder snølast på tak

Svømmehall, idrettshall og kantine vil dessverre ikke være tilgjengelig for publikum.

Vedtatt mindre endring av reguleringsplanen for Lilleholm hyttefelt

Frist for klage innen 3 uker etter kunngjøring.

Hovedutvalget for kommunalteknikk og arealplanlegging (HUKA) har i møte den 24.03.2022, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-14, vedtatt en mindre endring av reguleringsplanen for Lilleholm hyttefelt (planID 2006129).

Den mindre endringen gjelder kun reguleringsbestemmelsene. Følgende endringer er vedtatt:

  • § 2.4: Maksimalt tillatt takvinkel er økt med 3 grader
  • § 2.5: Tillatt møne- og gesimshøyde er økt med 0,5 meter
  • § 2.7: Innført forbud mot flaggstenger

For ytterligere informasjon se vedlagte dokumenter.

Hovedutvalgets vedtak kan iht. plan- og bygningslovens § 1-9 samt forvaltningslovens kap. VI påklages. Eventuell klage framsettes skriftlig til postmottak@amot.kommune.no eller Åmot kommune, Postboks 65, 2451 Rena, innen 3 uker etter kunngjøring.

Til toppen